Xóa cache trong Safari

Để xóa cache trong Safari, bạn làm các bước sau:

Bước 1: Từ Safari, bấm Menu SafariPreferences…

Bước 2: Bấm qua tab Advanced rồi chọn Show Develop menu in menu bar

Bước 3: Thoát khỏi hộp thoại Preferences, nhìn lại thanh menu, bạn sẽ thấy xuất hiện một mục menu nữa là Develop. Để xóa cache, bấm DevelopEmpty Caches

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận