Thay đổi định dạng mặc định ảnh chụp màn hình trên Mac OS X

Trên Mac OS X, bạn có thể chụp ảnh màn hình (screenshot) bằng cách bấm tổ hợp phím:

  • Command-Shift-3 (command-keyshift-key3): chụp ảnh màn hình ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop
  • Command-Shift-Control-3 (command-keyshift-key^3): chụp ảnh màn hình và lưu vào clipboard
  • Command-Shift-4 (command-keyshift-key4): chụp ảnh một vùng trên màn hình ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop.
  • Command-Shift-4-Space (command-keyshift-key4space-key): chụp ảnh một cửa sổ ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop.
  • Command-Shift-Control-4 (command-keyshift-key^4): chụp ảnh một vùng trên màn hình và lưu vào clipboard

Mặc định, ảnh chụp sẽ được tự động đặt lên desktop và có định dạng PNG. Nếu bạn muốn đổi định dạng mặc định ảnh chụp màn hình trên Mac OS X sang JPG, BMP,… thì bạn làm như sau:

Bước 1: Mở Terminal (/Applications/Utilities/Terminal)

Bước 2: Gõ lần lượt 2 lệnh như cú pháp sau:

defaults write com.apple.screencapture type image_format
killall SystemUIServer

Trong đó, image_format là định dạng mong muốn. Ví dụ, nếu muốn định dạng mặc định là JPG, bạn gõ lệnh:

defaults write com.apple.screencapture type jpg
killall SystemUIServer

image_format có thể là: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF.

Câu lệnh thứ 2 dùng để khởi động lại tiến trình SystemUIServer. Nó là tiến trình chịu trách nhiệm quản lý giao diện Mac OS X. Lệnh này sẽ giúp thay đổi của bạn có hiệu lực ngay mà không cần phải đăng xuất rồi đăng nhập lại máy.

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận