Để xóa cache trong Safari, bạn làm các bước sau: Bước 1: Từ Safari, bấm Menu Safari → Preferences… Bước 2: Bấm qua tab Advanced rồi chọn Show