Nén gzip là gì Nén gzip là cách đơn giản và hiệu quả để tiết kiệm băng thông server và tăng tốc độ website. Theo mô hình client-server truyền