Font Awesome là bộ font hình biểu tượng (icon) dạng vector được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng web. Trước khi có font Awesome, mỗi khi muốn