(Bấm vào hình để xem hình lớn) Trong đợt phototrip với nikonvn.com khoảng giữa mùa thu vừa qua (2013), mình được đến một nơi mà mờ sáng, sương