Ảnh này được mình chụp tại chùa Di Đà, Bảo Lộc trong chuyến phototrip với nikonvn.com khoảng giữa màu thu 2013. Lúc này, sau khi đoàn đã chụp