Kích hoạt tài khoản root trên Mac

Tài khoản root trên Mac là tài khoản có toàn quyền hành động trên máy. Bình thường, nếu máy tính là của bạn và trên đó chỉ có một tài khoản của bạn (thường đó là tài khoản đầu tiên được tạo trên máy), thì nó là tài khoản quản trị viên (admin). Tài khoản quản trị cũng có hầu hết quyền hành động trên máy, nhưng với những hành động cao cấp, hệ thống sẽ đòi hỏi bạn xác thực lại với mật khẩu của mình. Việc này gây tốn thời gian. Ngoài ra, có một số hành động khó có thể thực hiện được trên tài khoản quản trị. Lúc đó, kích hoạt tài khoản root để sử dụng sẽ giúp bạn thoải mái thao tác với máy Mac của mình. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng vào thư mục \Applications để xoá các ứng dụng mặc định, như Safari chẳng hạn, mà không cần phải gõ lệnh sudo trên Terminal.

Mỗi hệ thống Mac chỉ có thể có duy nhất một tài khoản root. Nhưng có thể có cùng lúc nhiều tài khoản quản trị. Mặc định, tài khoản root bị ẩn và nó không liệt kê trong System Preferences > Users & Groups.

Để kích hoạt tài khoản root, từ tài khoản quản trị viên, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào System Preferences > Users & Groups. Sau đó, bấm vào nút hình ổ khoá đang khoá có dòng chữ Click the lock to make changes.

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu quản trị của mình. Bạn hãy nhập rồi bấm Unlock, ổ khoá sẽ mở và dòng chữ kế bên sẽ được đổi thành Click the lock to prevent further changes.

Bước 2: Bấm vào Login Options. Sau đó, bên panel phải, bấm nút Join…. Một hộp thoại hiện ra yêu cầu nhập Server, bạn không cần quan tâm đến nó, chỉ cần bấm nút Open Directory Utility… ở bên dưới.

Bước 3: Hộp thoại Directory Utility hiện ra. Để ý dưới góc trái của hộp thoại cũng có nút hình ổ khoá với dòng chữ Click the lock to make changes. Hãy bấm vào nó để mở khoá và cũng xác thực bằng mật khẩu của mình.

Bước 4: Sau khi xác thực, bấm vào menu Edit > Enable Root User trên thanh menu ở đỉnh màn hình.

Bước 5: Một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn nhập mật khẩu cho tài khoản root. Hãy chọn mật khẩu theo ý mình rồi bấm OK.

Như vậy, bạn đã kích hoạt tài khoản root. Lần đăng nhập kế, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm mục Other… trên màn hình đăng nhập. Để đăng nhập vào tài khoản root, bấm Other…, sau đó, gõ root vào ô Login name, và mật khẩu như bạn đã đặt ở bước 5.

Sau khi đăng nhập, bạn có toàn quyền trên máy tính của mình.

Lưu ý: bạn phải cẩn thận khi sử dụng tài khoản root, vì thay đổi của bạn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống, có thể làm máy tính không hoạt động được.

Nguồn tham khảo: Mac Hacks by Chris Seibold – O’Reilly (2013)

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận