Đổi thư mục lưu ảnh chụp màn hình trên Mac OS X

Trên Mac OS X, bạn có thể chụp ảnh màn hình (screenshot) bằng cách bấm tổ hợp phím:

  • Command-Shift-3 (command-keyshift-key3): chụp ảnh màn hình ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop
  • Command-Shift-Control-3 (command-keyshift-key^3): chụp ảnh màn hình và lưu vào clipboard
  • Command-Shift-4 (command-keyshift-key4): chụp ảnh một vùng trên màn hình ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop.
  • Command-Shift-4-Space (command-keyshift-key4space-key): chụp ảnh một cửa sổ ra file, file hình sẽ được tự động đặt trên desktop.
  • Command-Shift-Control-4 (command-keyshift-key^4): chụp ảnh một vùng trên màn hình và lưu vào clipboard

Mặc định, ảnh chụp sẽ được tự động đặt lên desktop. Bình thường, trên desktop của mình, mình đặt lên nhiều liên kết, file hoặc thư mục quan trọng, hay dùng, nên nếu cần chụp nhiều screenshot, việc tự động đặt file screenshot lên desktop làm mình khó khăn trong quản lý file, vì desktop khi đó sẽ tràn ngập file. Nếu bạn cũng gặp tình huống tương tự, các hay nhất là thiết lập để Mac OS tự động đặt ảnh screenshot vào một thư mục khác cho dễ quản lý.

Để làm điều này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo thư mục sẽ dùng để lưu screenshot.

Bước 2: Mở Terminal (/Applications/Utilities/Terminal)

Bước 3: Gõ lần lượt 2 lệnh như cú pháp sau:

defaults write com.apple.screencapture location thư_mục_sẽ_lưu_screenshot
killall SystemUIServer

Ví dụ: giả sử mình đã tạo và muốn screenshot được tự động lưu vào thư mục /Users/binhnt/screenshot, mình sẽ gõ lệnh sau:

defaults write com.apple.screencapture location /Users/binhnt/screenshot
killall SystemUIServer

Câu lệnh thứ 2 dùng để khởi động lại tiến trình SystemUIServer – tiến trình chịu trách nhiệm quản lý giao diện Mac OS X. Lệnh này sẽ giúp thay đổi của bạn có hiệu lực ngay mà không cần phải đăng xuất rồi đăng nhập lại máy.

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận