Đổi tên nhà mạng trên Android bằng file spn-conf.xml

Có một số ứng dụng có thể giúp bạn đổi tên nhà mạng trên điện thoại Android. Tuy nhiên, bản thân mình không thích cài thêm ứng dụng lạ vào máy. xda–developers.com có hướng dẫn một cách làm bằng tay, cách làm này rất đơn giản, mình đã thực hiện thành công trên một số máy. Dưới đây xin chia sẻ lại cho bạn.

Bạn lưu ý là để làm được việc này, máy của bạn đã phải root. Ngoài ra, cách làm này không thành công 100% trên mọi máy, mà cho dù có thì cũng không chắc sẽ còn thành công sau khi bạn cập nhật ROM (nếu cách này không thành công và bạn vẫn còn muốn đổi, hãy vào đây).

Bạn cũng cần một chương trình quản lý file nào đó có thể thao tác trên các thư mục hệ thống. Nếu bạn chưa biết thì mình đề xuất Root Explorer hoặc File Explorer.

Mở Notepad (trên Windows) hoặc một trình soản thảo văn bản đơn thuần nào đó, nhập nội dung sau đây:

Nếu bạn đang dùng Vinaphone:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<spnOverrides>
<spnOverride numeric="45202" spn="Tên bạn mong muốn"/>
</spnOverrides>

Nếu bạn đang dùng Mobifone:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<spnOverrides>
<spnOverride numeric="45201" spn="Tên bạn mong muốn"/>
</spnOverrides>

Nếu bạn đang dùng Viettel

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<spnOverrides>
<spnOverride numeric="45204" spn="Tên bạn mong muốn"/>
</spnOverrides>

Nếu bạn dùng mạng khác, hãy đổi con số nằm sau numeric như sau:

  • Vietnammobile: 45205
  • Beeline: 45207
  • EVNTelecom 45208

Sau đó, lưu lại với tên spn-conf.xml.

Tiếp theo, hãy chép file này vào điện thoại rồi dùng trình quản lý file chép nó vào thư mục /system/etc/ (nếu đã tồn tại, cứ ghi đè lên). Sau cùng, hãy khởi động lại máy, bạn sẽ thấy kết quả.

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận