Chuyển đổi qua lại giữa Hyper-V và VirtualBox (hoặc VMWare)

Mình đang lập trình Windows Phone trên nền Windows 8.1 nên bật Hyper-V để chạy máy ảo giả lập điện thoại Windows Phone. Tuy nhiên, hôm nay mình lại cần chạy VirtualBox để sử dụng máy ảo Mac OS X. Máy ảo Mac OS X trên VirtualBox cần tính năng VT-x hoặc AMD-V (mình dùng Intel Core i7 nên cần bật VT-x, nếu máy bạn dùng CPU AMD thì tên gọi tính năng tương ứng là AMD-V, bấm vào đây nếu bạn cần tìm hiểu về VT-x/AMD-V). Điều lạ là mình đã bật VT-x trong BIOS và đang chạy Hyper-V (vì Hyper-V cũng cần VT-x hoặc AMD/V) nhưng VirtualBox lại không cho mình cấu hình VT-x/AMD-V. Mình kiểm tra lại bằng Intel® Processor Identification Utility thì được báo là hiện máy không hỗ trợ VT-x (dĩ nhiên là Core i7 có hỗ trợ VT-x).

Sau khi tham khảo trên web, mình phát hiện ra là Hyper-V sẽ chiếm VT-x và không cho bất kỳ công nghệ ảo hóa nào khác (như VirtualBox, VMWare,…) sử dụng VT-x cùng lúc (nhưng nếu máy ảo VirtualBox không cần bật VT-x/AMD-V thì vẫn có thể chạy song song Hyper-V và VirtualBox nhé). Một số website hướng dẫn nếu muốn bật VT-x cho VirtualBox thì tạm thời hãy gỡ bỏ Hyper-V qua Control Panel > Programs > Turn Windows features on or off. Tuy nhiên, cách này làm người dùng vất vả, vì mỗi khi dùng Hyper-V thì phải cài vào, khi cần dùng VirtualBox thì lại phải gỡ cài đặt, rất mất thời gian và có thể gây xáo trộn các cấu hình trên máy.

May mắn là cuối cùng mình cũng đã tìm được một trang web hướng dẫn dùng cách ít gây xáo trộn nhất, đó là dùng lệnh bcdedit. bcdedit là chương trình quản lý các cấu hình khởi động (boot loader) trên Windows Vista trở lên.

Để dùng VirtualBox, bạn cần tạm thời tắt Hyper-V, để làm điều đó, hãy chạy Command Prompt ở chế độ Administrator và gõ lệnh sau:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

Sau đó, hãy khởi động lại máy.

Khi cần bật lại Hyper-V, bạn chạy lại Command Prompt ở chế độ Administrator và gõ:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

hoặc:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype on

Và khởi động lại máy.

3 Comments

Bình luận

Bình luận Facebook

lời bình luận