Chúng ta ai cũng muốn có sức khỏe tốt. Mình cũng không ngoại lệ. Những lúc có điều kiện, mình cố gắng đạp xe tối thiểu khoảng 20km.